เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Pollen

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

Pollen

Pollen AM เป็นบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสที่ออกแบบและพัฒนาโซลูชันการผลิตแบบ Additive Manufactaring ด้วยความปรารถนาที่จะนำเสนอผู้ผลิต สำนักงานออกแบบ ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติที่เปิดกว้างอย่างแท้จริงทั้งในแง่ของวัสดุและพารามิเตอร์ของเครื่องจักรวัตถุประสงค์ของเราคือเพื่อให้ผู้ใช้เทคโนโลยีแพมได้รับประโยชน์จากเครื่องมือการผลิตที่ปรับให้เข้ากับโครงการและความต้องการวัสดุ

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer)

Pollen Pam Series MC

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer)

Pollen New Pam Series P HT

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer)

Pollen New Pam Series P


ปรัชญาของ Pollen AM คือการพัฒนาระบบนิเวศการพิมพ์ 3 มิติแบบเปิดกว้างเพื่อให้ผู้ใช้ใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นทั้งหมดของโซลูชันการพิมพ์ 3 มิติโดยไม่จำกัดวัสดุที่เป็นกรรมสิทธิ์และ/หรือรูปแบบวัสดุการพิมพ์ 3 มิติที่เฉพาะเจาะจง