เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Phrozen

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer)

Phrozen Sonic Mini 4K 3D Printer

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Phrozen

Phrozen Sonic Mega 8K

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Phrozen

Phrozen Sonic Mini 8K Resin 3D Printer