เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Mimaki

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer)

Mimaki 3DUJ-553

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer)

Mimaki 3DUJ-2207