วัสดุชนิดผง

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

วัสดุชนิดผง

Formlabs Nylon 11 CF Powder 3 kg

วัสดุชนิดผง

Formlabs Nylon 12 GF Powder 6 kg

วัสดุชนิดผง

Formlabs Nylon 11 Powder 6 kg

วัสดุชนิดผง

Formlabs Nylon 12 Powder 6 kg