สาเหตุและวิธีแก้ไข Error Code ใน เครื่องพิมพ์ Ultimaker

เป็นที่แน่นอนว่าผู้ใช้งานทุกท่านที่ประสบกับปัญหาเครื่องพิมพ์ขัดข้องย่อมมีอาการหงุดหงิด แต่เราเชื่ออย่างยิ่งว่าหลายท่านจะยิ่งหงุดหงิดมากกว่าเดิมเมื่อไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาเมื่อพบกับหน้าจอของเครื่องพิมพ์ที่แสดง Error Code ที่แตกต่างกันไปอย่างไร

เรามั่นใจอย่างยิ่งว่าเกือบทุกครั้ง ท่านจะนำเครื่องพิมพ์ไปซ่อมโดยไม่ได้แก้ปัญหาเบื้องต้นก่อนเพราะอาจจะไม่เข้าใจแต่ละ Error Code วันนี้ Septillion จะพาท่านไปดูสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาเมื่อคุณพบกับ Error Code ต่าง ๆ จาก เครื่องพิมพ์ Ultimaker กัน

ตารางแสดง Error Code

รุ่น Error Code สาเหตุ วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น
S5 ER67 – Dehumidifier Is Not Working Correctly ระบบควมคุมความชื้นทําางานไม่ปกติหรือไม่ถูกต้อง 1. ปิดเครื่อง S5
2. ถอดปลั้กพาวเวอร์เคเบิ้ลจาก Material Station
3. รอ 1 ชั่วโมง และทําาการเสียบปลั้ก Material Station และ S5
4. อัปโหลดและติดตั้ง Firmware เวอร์ชั่นล่าสุด
S5 ER68 – The Humidity In The Material Station Is High 1. ความชื้นในเครื่อง Material Station สูงเกินไป กรณีนี้เกิดจากความชื้นเกิน 40 %
2. เปิดประตู Material Station ทิ้งไว้นาน
1. ปิดเครื่อง S5
2. ถอดปลั้กเครื่อง Material Station
3. เสียบปลั้กเครื่อง Material Station และเปิดเครื่อง S5 ใหม่
S5 ER80 – Expected Air Manager Is Missing 1. การเชื่อมต่อระหว่าง Air Manager กับเครื่อง S5
2. มีการถอด Air Manger หรือเคลื่อนย้ายออกจาก S5
3. สายเคเบิ้ลที่เชื่อมต่อกับ S5 หลวม
4. สายเคเบิ้ลที่เชื่อมต่อกับ S5 เกิดการชำรุด
5. ระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคของ Air Manager
1. ตรวจสอบเช็คสายไฟเคเบิ้ล จากนั้นจึงถอดแล้วเสียบเข้าไปใหม่
2. ในกรณีที่จะถอด Air Manager ให้ปิดเครื่องก่อนถอด แล้วเปิดเครื่องให้กด Confirm Removed Air Manager
3. อัปโหลดและติดตั้ง Firmware เวอร์ชั่นล่าสุด
S5 ER86 – Air Manager Fan Is Unable To Rotate At The Desired Speed 1. พัดลมของ Air Manager ทํางานไม่ปกติหรือหมุนได้ไม่เท่ากับความเร็วที่กําหนด
2. มีสิ่งของไปกีดขวางการทํางานของพัดลม
3. พื้นที่ว่างระหว่าง Air Manager กับดำแพงไม่พอ (ไม่ควรตั้งชิดกําแพงมากเกินไป)
4. มีการระบายอากาศภายนอกมารบกวนการทำงานของ Air Manager
5. พัดลมเสียหายหรือขัดข้อง
1. ทำความสะอาดพัดลมในตัว Air Manager
2. เว้นระยะห่าง Air Manager จากกำแพง 10 เซนติเมตร
3. อัปโหลดและติดตั้ง Firmware เวอร์ชั่นล่าสุด
S5 ER998 – An Unspecified Error Has Occurred เป็นข้อผิดพลาดที่เครื่องพิมพ์ Ultimaker ในกรณีคือปัญหาเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการสื่อสารระบบซอฟต์แวร์กับหน้าจอเครื่องพิมพ์ 1. กดปุ่ม OK
2. หากหน้าจอยังแสดงคำว่า Error ให้ทำการปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่
3. อัปโหลดและติดตั้ง Firmware เวอร์ชั่นล่าสุด
S5 ER999 – An Unspecified Error Has Occurred มีปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ควบคุมเครื่องพิมพ์ 1. ให้ทำการปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่
2. อัปโหลดและติดตั้ง Firmware เวอร์ชั่นล่าสุด
S5 ER65 – Flow Sensor Error 1. เซ็นเซอร์ของ Feeder Box หรือตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับความผิดปกติของการทำงานของเครื่องทำงานผิดปกติ
2. หัวพิพม์ตัน
3. ความดึงของ Feeder Spring มากเกินไป
4. Feeder Gear มีฝุ่นหรือเกิดความสกปรก
5. มีสิ่งกีดขวางในท่อลำเลียง
1. ทำความสะอาดหัวพิมพ์ https://support.ultimaker.com/hc/en-us/articles/360011652559
2. ทำความสะอาด Feeder Gear https://support.ultimaker.com/hc/en-us/articles/360011652139
3. เปลี่ยนท่อลำเลียงเส้น https://support.ultimaker.com/hc/en-us/articles/360011652819
S5 ER66 – Decouplers Not Calibrated Decoupler ที่เชื่อมต่อระหว่าง S5 และ Material Station ไม่ได้ปรับหรืออาจจะคาดเคลื่อนระหว่างขนส่ง กดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

เพียงแค่นี้ ท่านก็ไม่จำเป็นยกเครื่องพิมพ์ไปซ่อมให้เสียเวลา เงิน ค่าเดินทาง หรือแม้กระทั่งค่าขนส่ง ท่านสามารถแก้ปัญหาเมื่อเครื่องพิมพ์เกิดความขัดข้องด้วยตัวเองง่าย ๆ เพียงแค่ทำตามวิธีในตารางของเรา

สุดท้ายนี้ หากท่านยังคงับเจอกับปัญหาหรือมีข้อสอบถามอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่:
LINE: @septillion
Facebook: https://www.facebook.com/septillionthailand/