3D Printing Webinars

สัมมนา “XYZ Printing Solutions Webinar อบรมการใช้งานและการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ 3 มิติเบื้องต้น”

สัมมนาอบรมนี้จัดขึ้นสำหรับ โรงเรียนและวิทยาลัยที่ได้รับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ XYZ printing จากโครงการ “Fablab สวทช.” ที่พบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติแบรนด์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหัวฉีดตัน Error code รวมไปถึงการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เครื่องเกิดความชำรุดเสียหายและไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด จึงได้จัดสัมมนาอบรมในครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อแนะนำการใช้งานที่ถูกต้องและช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ XYZ printing

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากสัมมนาครั้งนี้ :

 • การใช้งานซอฟต์แวร์เครื่อง XYZprinting
 • การใช้งานตัวเครื่อง XYZprinting
 • วิธีการถอดหัว และซ่อมปัญหาหัวตัน
 • วิธีการแก้ปัญหา Error Code ในการพิมพ์ชิ้นงาน
 • การซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง XYZprinting เบื้องต้น
Watch now

สัมมนา “Modern Medical Devices with Additive Manufacturing เพิ่มศักยภาพทางการแพทย์ด้วยนวัตกรรมการพิมพ์ 3 มิติ”

Septillion เชื่อว่าทุกชีวิตมีความสำคัญ คำว่า “ดีที่สุด” เท่านั้นที่ยอมรับได้ ดังนั้นการพัฒนาและนำเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพให้วงการแพทย์เหล่านั้นมาใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการแพทย์จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการลดข้อจำกัดจากวิธีการเดิมๆ เพิ่มความคุ้มค่าในทุกมิติ ผลิตอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ด้านการแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทีมแพทย์ก่อนปฎิบัติงานจริง การสร้างสรรค์และออกแบบอย่างอิสระของอุปกรณ์ด้านการแพทย์ในระยะเวลาที่รวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและชีวิตคนไข้ได้

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากสัมมนาครั้งนี้ :

 • ข้อมูลเบื้องต้น และเทรนด์ของเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ
 • วัสดุและซอฟต์แวร์ในการพิมพ์ 3 มิติ
 • ฟังก์ชันและประโยชน์ทางการแพทย์
 • การต่อยอดเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ทางด้านการแพทย์
watch now

สัมมนาออนไลน์ “บทบาทการพิมพ์ 3 มิติกับงานด้านสถาปัตยกรรม

เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ หรือ Additive Manufacturing ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้งานทางด้านสถาปัตยกรรม และการออกแบบภายในด้วย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตอบโจทย์ความต้องการและเทรนด์การออกแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกๆ ปี ซึ่ง 3D Printer จะเข้ามาช่วยให้คุณสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างไร้ขีดจำกัด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากสัมมนาครั้งนี้ :

 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ กับงานสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน
 • เทคโนโลยีการพิมพ์และเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่เหมาะสำหรับงานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
 • Workflow in architecture modeling การสร้างโมเดลทางสถาปัตยกรรม
 • เครื่องพิมพ์ 3 มิติ สามารถลดข้อจำกัดและเปลี่ยนงานออกแบบของคุณได้อย่างไร
watch now

สัมมนาออนไลน์ “เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ให้อุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ”

ในช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาด COVID-19 นี้ ทำให้ในหลายภาคธุรกิจต้องเผชิญภาวะขาดทุนและปิดตัวลง  แม้ในสภาวะทางเศรษฐกิจที่ผืดเคืองหลายอุตสาหกรรมก็ยังต้องเดินหน้าทำการผลิตต่อ เช่นเดียวกับเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติที่ไม่สามารถหยุดพัฒนาได้ และยังถูกออกแบบมาให้ตอบโจทน์การผลิต เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้ทุกอุตสาหกรรมได้กำไรและสามารถฝ่าวิกฤตการนี้ไปได้

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากสัมมนาครั้งนี้ :

 • เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ FFF, SLA, SLS, ADAM, FFF/CFF
 • เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีและชิ้นงานที่สร้างขึ้นจากแต่ละเทคโนโลยี
 • ฟังก์ชันของเครื่องพิมพ์และการใช้งานที่เหมาะสม
 • เจาะลึกการลดต้นทุนทางการผลิตจากบริษัทตัวอย่างชั้นนำ
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเวิร์กโฟลว์การผลิตจากเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ
watch now

Fuse 1 Product Tour:พาชมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Fuse 1 คลื่นลูกใหม่ของการผลิตชิ้นงานแบบไร้ Support

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Fuse 1 ห้ามพลาดกับสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ สัมมนาที่จะพาชมเครื่องพิมพ์ 3 มิติรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Formlabs เสมือนคุณอยู่ที่หน้าเครื่อง พร้อมอธิบายอย่างละเอียด ทั้งเรื่องเทคโนโลยีการทำงานและฟังก์ชั่นต่าง ๆ แบบหมดเปลือก

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากสัมมนาครั้งนี้ :

 • เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ  Selective Laser Sintering (SLS)
 • เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Low Force Stereolithography (LFS) 
 • ความแตกต่างของ SLS และ LFS
 • ชมภาพรวมของตัวเครื่อง การติดตั้ง และอุปกรณ์ต่างๆ
 • จุดเด่นของ Formlabs Fuse 1 กับ Formlabs 3L
watch now

Introducing the Fuse 1: เปิดตัวเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่จะทำให้ธุรกิจของคุณไปได้ไกลมากยิ่งขึ้น

สัมมนาออนไลน์นี้จะแนะนำให้คุณรู้จักกับ Fuse 1 และ Fuse Sift เพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าการพิมพ์ SLS สามารถสร้างชิ้นส่วนไนลอนที่แข็งแรง ทนทาน และมั่นคงได้อย่างไรบ้าง นอกจากนี้ในตอนท้ายเราจะตอบทุกคำถามที่คุณสงสัยเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ หรือเทคโนโลยี SLS อย่างละเอียด และเข้าใจง่าย

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากสัมมนาครั้งนี้ :

 • เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ  Selective Laser Sintering (SLS)
 • ประโยชน์ 4 ข้อของการพิมพ์ 3 มิติ ด้วยการใช้เทคโนโลยี SLS
 • ข้อมูลการใช้งานเบื้องต้นตั้งแต่การตั้งค่าการพิมพ์ไปจนถึงการนำผงไนลอนกลับมาใช้ใหม่
 • ภาพรวมของวัสดุไนลอนในปัจจุบันของ Formlabs และเงื่อนไขในการใช้งานที่เหมาะสมของผงไนลอน 
watch now

Modern Medical Devices with Additive Manufacturing : เพิ่มศักยภาพทางการแพทย์ด้วยนวัตกรรมการพิมพ์ 3 มิติ

Septillion เชื่อว่าทุกชีวิตมีความสำคัญ คำว่า “ดีที่สุด” เท่านั้นที่ยอมรับได้ ดังนั้นการพัฒนาและนำเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพให้วงการแพทย์เหล่านั้นมาใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการแพทย์จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการลดข้อจำกัดจากวิธีการเดิมๆ เพิ่มความคุ้มค่าในทุกมิติ ผลิตอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ด้านการแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทีมแพทย์ก่อนปฎิบัติงานจริง การสร้างสรรค์และออกแบบอย่างอิสระของอุปกรณ์ด้านการแพทย์ในระยะเวลาที่รวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและชีวิตคนไข้ได้

สิ่งที่คุณจะได้จากการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ :

 • ข้อมูลเบื้องต้นของเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ
 • ฟังก์ชันและประโยชน์ทางการแพทย์
 • การต่อยอด Additive Manufacturing ด้านการแพทย์
 • วัสดุและซอฟต์แวร์ในการพิมพ์ 3 มิติ

📍วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

Ultimaker On-Demand Webinar

Ultimaker Podcase

  • In the first episode of Talking Additive, Ultimaker visit L’Oréal headquarters in Clichy, France to sit down with Matthew Forrester, the company’s Additive Manufacturing Technical Manager. He shares insights on the three stages of adopting additive manufacturing: prototyping, plants, and production.
  • Danielle Glasbergen-Benning is an Application Development Specialist for DSM Additive Manufacturing. Danielle explains the process of translating application needs into material solutions, with insight into recent cutting-edge projects made possible by their portfolio of materials, which are available for open platform professional 3D printers.
  • Ultimaker’s team shares insight into the evolving role of FFF 3D printing, both in manufacturing and design.Our guests from Ultimaker include:
   Paul Heiden, Senior Vice President of Product Management,
   Merijn Neeleman, Portfolio Development Manager,
   Rohit Jhamb, Director of Global Research and Analytics.In this interview, they discuss the role of additive in LEAN manufacturing, digital distributed manufacturing, the future of the supply chain, and how production processes evolve when companies adopt 3D printing in their product development and fulfilment pipelines.
  • In this episode, Ultimaker speaks with educators about how adopting additive manufacturing has changed the ways we learn, overcome challenges, and innovate within education.Guest speakers:
   Tim Pula from Spark!Lab at the Smithsonian,
   Melodie Yashar from SEAarch+,
   Glenn Walters from UNC Chapel Hill

Formlabs On-Demand Webinar

Engineering

Dental

Healthcare

Formlabs webinar
You’ll learn:
 • An overview of the full Formlabs SLA 3D printing ecosystem and our 20+ materials
 • Walkthrough of the Form 3+ workflow, from print setup to post-processing
 • Tips and tricks to increase productivity and ROI

Markfoged

eos