วิธีการเตรียมการพิมพ์ชิ้นงานด้วยซอฟท์แวร์ Cura

หลังจากที่คุณลงเครื่อง Ultimaker 3 ในซอฟท์แวร์ Cura แล้วอินเตอร์เฟสหลักจะปรากฏออกมา ลองดูตามภาพด้านล่าง

ทุกครั้งที่มีการเตรียมโมเดลชิ้นงาน คุณจำเป็นจะตรวจดูว่าองค์ประกอบของหัวพิมพ์และวัสดุนั้นตรงกับองค์ประกอบตามเครื่อง Ultimaker 3 ของคุณ หากคุณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลองค์ประกอบตามเครื่อง Ultimaker 3 ลงมาบน Cura ได้เลย

วิธีพิมพ์ชิ้นงานด้วยเส้น support PVA

วิธีการ Slice โมเดลชิ้นงานด้วยเส้น Support PVA สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกไอคอนไฟล์ “Open file” ที่อยู่มุมบนซ้าย เพื่อโหลดโมเดลชิ้นงานลงบน Cura
 2. เลือก ‘Adjustment Tools’ เพื่อปรับ สเกลและหมุนตำแหน่งของโมเดลตามต้องการ
 3. ในบาร์ด้านข้าง เช็คดูว่าหิวพิมพ์และวัสดุที่ใช้นั้นถูกต้อง หัวพิมพ์ 1 จะต้องตั้งเป็น AA ส่วนหัวพิมพ์ 2 ตั้งให้เป็น BB
 4. เลือกคุณภาพของโปรไฟล์ในบาร์ด้านข้าง (ชิ้นงานร่าง, ชิ้นงานที่ใช้งานไวในการพิมพ์, คุณภาพพื้นฐาน หรือคุณภาพสูง)
 5. เลือก “Helper Parts” ที่อยู่บาร์ด้านข้าง เลือกความแข็งแรงของชิ้นงานที่ต้องการและเลือกหัวพิมพ์ที่จะใช้พิมพ์ Support
 6. คุณสามารถดูผลลัพธ์ของโปรไฟล์โมเดลและการตั้งค่า support ที่คุณปรับแต่ง โดยไปที่ “view mode” และเลือก “Layers”
 7. มุมด้านล่างขวา ให้เลือก “Save file” และไปที่ “Save to USB” หรือ “Print over network” ให้เลือกคำสั่งตามที่คุณเลือกวิธีการพิมพ์ชิ้นงานไว้ก่อนหน้า

คู่มือการพิมพ์ชิ้นงานด้วย PVA support บนเครื่อง Ultimaker 3 มีให้ดาวน์โหลดแล้วที่นี่

วิธีพิมพ์ชิ้นงานแบบสองสี

วิธีการพิมพ์ชิ้นงานแบบสองสีคือ เราจะต้องนำโมเดลไฟล์สองไฟล์เข้ามารวมด้วยกัน การทำเช่นนี้สำคัญมากเมื่อต้องการพิมพ์งานแบบสองสี สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้

 1. โหลดโมเดลไฟล์สองสองโมเดลที่ต้องการพิมพ์เข้าไปในซอฟท์แวร์ Cura โดยคลิกไอคอนโฟลเดอร์ “Open File” ที่อยู่มุมซ้ายบน
 2. ในบาร์ด้านข้าง ให้เช็คหัวพิมพ์และวัสดุที่ใช้พิมพ์ว่าถูกต้องไหม ทั้งสองหัวพิมพ์จะต้องตั้งเป็น AA
 3. เลือกชิ้นงานที่คุณต้องการพิมพ์จากหัวพิมพ์ที่สอง โดยไปที่ “Per model settings” ที่อยู่ด้านซ้ายของจอ และเลือก “Print model with print core 2”
  *ให้จำไว้เสมอว่า* ชิ้นงานที่โหลดเข้ามาในเครื่องทั้งหมดจะถูกตั้งค่าเริ่มต้นเป็นการพิมพ์ด้วยหัวพิมพ์ 1 เสมอ เพราะฉะนั้นหากคุณต้องการพิมพ์ชิ้นงานแบบสองสี คุณจะต้องมาปรับเลือกให้เป็นหัวพิมพ์ 2 เองเสมอ
 4. เลือกโมเดลทั้งหมด กด Shift + คลิกซ้าย และนำโมเดลไฟล์ทั้งสอง
 5. เลือก “Adjustment Tools” เพื่อปรับ สเกลและหมุนตำแหน่งของโมเดลตามต้องการ
 6. เลือกคุณภาพของโปรไฟล์ในบาร์ด้านข้าง (ชิ้นงานร่าง, ชิ้นงานที่ใช้งานไวในการพิมพ์, คุณภาพพื้นฐาน หรือคุณภาพสูง)
 7. คุณสามารถดูผลลัพธ์ของโปรไฟล์โมเดลและการตั้งค่า support ที่คุณปรับแต่ง โดยไปที่ “view mode” และเลือก “Layers”
 8. มุมด้านล่างขวา ให้เลือก “Save file” และไปที่ “Save to USB” หรือ “Print over network” ให้เลือกคำสั่งตามที่คุณเลือกวิธีการพิมพ์ชิ้นงานไว้ก่อนหน้า

คู่มือการพิมพ์ชิ้นงานแบบสองสีบนเครื่อง Ultimaker 3 มีให้ดาวน์โหลดแล้วที่นี่

วิธีพิมพ์ชิ้นงานด้วยเส้นวัสดุ 1 เส้น

ถึงแม้ว่าเครื่อง Ultimaker 3 จะเปิดให้สามารถพิมพ์วัสดุได้สองวัสดุพร้อมกันแล้วก็ตาม คุณก็สามารถเลือกพิมพ์ชิ้นงานด้วยหัวเดียวได้เช่นเดียวกัน วิธีการพิมพ์ชิ้นงานด้วยเส้นวัสดุ 1 เส้นตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. คลิกไอคอนโฟลเดอร์ “Open file” ที่อยู่มุมบนซ้ายเพื่อโหลดโมเดลชิ้นงานเข้ามาในซอฟท์แวร์ Cura
 2. เลือก “Adjustment Tool” เพื่อปรับ สเกลและหมุนตำแหน่งของโมเดลตามต้องการ
 3. ในบาร์ด้านข้าง ให้เช็คหัวพิมพ์และวัสดุที่ใช้พิมพ์ว่าถูกต้องไหม หัวพิมพ์ 1 จะต้องตั้งเป็น AA
 4. เลือกคุณภาพของโปรไฟล์ในบาร์ด้านข้าง (ชิ้นงานร่าง, ชิ้นงานที่ใช้งานไวในการพิมพ์, คุณภาพพื้นฐาน หรือคุณภาพสูง)
 5. เลือก “Helper Parts” ที่อยู่บาร์ด้านข้าง เลือกความแข็งแรงของชิ้นงานที่ต้องการและเลือกหัวพิมพ์ที่จะใช้พิมพ์ Support
 6. คุณสามารถดูผลลัพธ์ของโปรไฟล์โมเดลและการตั้งค่า support ที่คุณปรับแต่ง โดยไปที่ “view mode” และเลือก “Layers”
 7. มุมด้านล่างขวา ให้เลือก “Save file” และไปที่ “Save to USB” หรือ “Print over network” ให้เลือกคำสั่งตามที่คุณเลือกวิธีการพิมพ์ชิ้นงานไว้ก่อนหน้า

สำหรับคู่มือการใช้ซอฟท์แวร์ Cura สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย