วิธีการเก็บรักษาและการถือเส้นวัสดุ

เมื่อคุณมีเส้นวัสดุหลาย ๆ ม้วนที่พร้อมใช้งานพร้อมกัน หรืออาจจะยังไม่ใช้เส้นม้วนนั้น ๆ พิมพ์ คุณจำเป็นจะต้องเก็บรักษาเส้นเหล่านั้นให้ถูกต้อง เพราะหากคุณเก็บม้วนเส้นไม่ถูกต้องแล้วอาจส่งผลต่อคุณภาพหรือความสามารถในการพิมพ์ของเส้นที่ดร๊อปลงได้

สำหรับขั้นตอนการเก็บรักษาและการถือเส้นวัสดุอย่างละเอียด สามารถดูได้ที่หน้านี้