วัสดุในการใช้พิมพ์ชิ้นงานของเครื่อง Ultimaker 3

การผสมผสานการใช้งานของเส้นวัสดุ

ตามที่ได้อธิบายไปแล้วเบื้องต้นในบทความหัวข้อ การติดตั้งหัวพิมพ์ ว่าเครื่อง Ultimaker 3 เป็นเครื่องพิมพ์แบบสองหัวฉีดที่สามารถพิมพ์ได้สองวัสดุพร้อมกัน การพิมพ์ชิ้นงานจะใช้หัวพิมพ์ที่เรียกว่า หัวพิมพ์ AA ส่วนการพิมพ์ support จะเรียกว่า หัวพิมพ์ BB

*หัวพิมพ์ AA สามารถใช้เส้นวัสดุชนิด PLA ABS CPE และ Nylon พิมพ์ได้
*หัวพิมพ์ BB สามารถใช้เส้นวัสดุชนิด PVA พิมพ์ได้

ในกรณีที่คุณต้องการพิมพ์ชิ้นงานด้วยวัสดุสองชนิดพร้อมกัน คุณสามารถผสมผสารการใช้งานของเส้นวัสดุได้ตามนี้

  • PLA กับเส้น PVA
  • Nylon กับเส้น PVA
  • PLA กับเส้น PLA
  • ABS กับเส้น ABS
  • CPE กับเส้น CPE

ถึงแม้ว่าเครื่อง Ultimaker 3 เปิดให้สามารถใช้เส้นวัสดุของยี่ห้ออื่นพิมพ์ได้ ถึงอย่างนั้น เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ดีที่สุดขณะพิมพ์ชิ้นงาน เราก็ยังแนะนำให้ใช้เส้นของ Ultimaker พิมพ์ด้วย เนื่องจากเส้นวัสดุของ Ultimaker ได้รับการทดสอบอย่างกว้างขวางแล้ว รวมถึงโปรไฟล์ต่าง ๆ ในซอฟท์แวร์ Cura ก็ได้ถูกปรับให้เหมาะสมเป็นอย่างดีแล้วนั่นเอง

ประโยชน์ของการใช้เส้นของ Ultimaker เองในการพิมพ์ชิ้นงานคือ ประโยชน์การระบบการสืบค้นของ NFC เนื่องจากเครื่อง Ultimaker 3 จะสามารถรับรู้ได้อัตโนมัติทันทีเมื่อใส่ม้วนเส้นของ Ultimaker เองและด้วยเหตุนี้ทำให้ข้อมูลต่าง ๆ ของเส้นจะถูกส่งเข้าไปในซอฟท์แวร์ Cura เองโดยตรงเมื่อเชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ตแล้ว

การตั้งค่าเส้นวัสดุ

เส้นวัสดุแต่ละชนิดนั้นจะมีการตั้งค่าที่แตกต่างกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของชิ้นงาน ด้านล่างจะเป็นคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการพิมพ์ชิ้นงานด้วยเส้น Ultimaker

อุณหภูมิที่แนะนำและการทำความเย็น

ด้านล่างนี้จะเป็นการตั้งค่าของเส้นวัสดุแต่ละชนิดที่แตกต่างกันที่เราแนะนำ ซึ่งการตั้งค่าเหล่านี้จะถูกตั้งอัตโนมัติอย่างถูกต้องแล้วในซอฟท์แวร์ Cura เมื่อเลือกโปรไฟล์วัสดุนั้น ๆ

วัสดุ อุณหภูมิหัวฉีด (°C) อุณหภูมิฐานรองพิมพ์ (°C) ความเร็วของพัดลม (%)
PLA 195 – 205 60 100
ABS 225 – 240 80 5
CPE 235 – 250 70 50
Nylon 240 – 255 60 40
PVA 215 – 225 60 50

การยึดเกาะของฐานรองพิมพ์

สำหรับเส้นวัสดุทุกเส้นที่เครื่อง Ultimaker 3 สามารถพิมพ์ได้ (PLA, ABS, CPE, Nylon, และ PVA) แนะนำว่าให้ทากาวบาง ๆ บนกระจกรองพิมพ์ก่อนเริ่มการพิมพ์ทุกครั้ง โดยการทำเช่นนี้ไม่เพียงช่วยการยึดเกาะให้ดีมากขึ้นของเส้นชนิด ABS และ CPE แต่ยังเป็นเหมือนชั้นเลเยอร์ที่ช่วยป้องกันสำหรับกระจกรองพิมพ์อีกด้วย ซึ่งคุณสามารถใช้กาวแท่งที่อยู่ในกล่อง Accessory Box ที่ให้มาพร้อมเครื่องได้เลย

ยิ่งไปกว่านั้น เราแนะนำว่าควรพิมพ์วัสดุทุกชนิดในลักษณะของการยึดเกาะแบบ ‘brim’ ซึ่งการพิมพ์เส้นให้ยึดเกาะแบบ ‘brim’ จะเป็นการพิมพ์เส้นพลาสติกชั้นเลเยอร์แรกออกมาจำนวนหนึ่งรอบ ๆ ชิ้นงานที่จะพิมพ์เพื่อให้ชิ้นงานยึดเกาะได้ดีมากขึ้นและลดการหดตัวของเส้น การตั้งค่านี้สามารถเลือกเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นบนโปรไฟล์ Cura ได้ สำหรับเครื่อง Ultimaker 3 อย่างไรก็ตามหากคุณพิมพ์ชิ้นงานด้วยเส้น PLA หรือ Nylon ร่วมกันกับ PVA เราแนะนำให้ตั้งค่าการยึดเกาะเป็นแบบ PVA แทน

ultimaker-plate-adhesion