ปัญหาเครื่องพิมพ์ไม่รู้จักหัวพิมพ์

หากเครื่อง Ultimaker 3 ของคุณไม่รู้จักหัวพิมพ์ เครื่องพิมพ์ของคุณจะทำการแจ้งเตือนให้คุณทราบ เหตุผลหลักสำหรับปัญหานี้เกิดจากจุดเชื่อมต่อบนชิปด้านหลังหัวพิมพ์นั้นสกปรก หากเกิดปัญหานี้ขึ้น ให้ทำความสะอาดจุดเชื่อมต่อนั้นด้วยสำลีและแอลกอฮอล์