ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เครื่อง Ultimaker 3

วางและเชื่อมต่อแกนแขวนเส้น NFC (ต่อแกนแขวนเส้นเข้ากับเครื่อง)

นอนเครื่อง Ultimaker 3 ลงด้านข้างเบา ๆ จากนั้นต่อแกนแขวนเส้นให้เข้ากับแผงด้านหลังเครื่อง ในตอนแรกให้ต่อด้านบนเข้าไปในรูก่อนและจึงค่อยดันแกนแขวนเส้นให้เข้าล็อค

insert-spool-holder

สายเคเบิ้ล NFC

เชื่อมสายเคเบิ้ล NFC เข้ากับช่องใส่ NFC ตัวเชื่อมตัวด้านเรียบจะหันหน้าออกจากแผงด้านล่าง จากนั้นให้ใส่สายเคเบิ้ล NFC ผ่านร่องที่ให้มาในแผงด้านหลังเครื่อง
*ข้อสังเกต ถ้าคุณใช้เครื่อง Ultimaker 3 คุณควรขดสายเคเบิ้ลที่เหลือเข้ากับแผงด้านหลังเครื่อง เพื่อเวลาใส่ฝาครอบสายเคเบิ้ลจะได้ใส่ได้พอดี การทำเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องทำกับเครื่อง Ultimaker 3 Extended

nfc-insert
nfc-guide

ตัวครอบสายเคเบิ้ล

ใส่ตัวครอบสายเคเบิ้ลเข้าไปกับแผงด้านหลังเครื่องเพื่อให้สายเคเบิ้ลถูกเก็บอย่างเป็นระเบียบ จากนั้นจึงค่อย ๆ ยกเครื่องพิมพ์ตั้งขึ้นเหมือนเดิม

cable-cover

วางกระจกรองพิมพ์

ตัวล็อคฐานรองพิมพ์ เปิดตัวล็อคฐานรองพิมพ์ที่อยู่ด้านหน้าออก

build-plate-clamps

กระจกรองพิมพ์

ค่อย ๆ เลื่อนกระจกรองพิมพ์บนฐานรองพิมพ์ เช็คให้มั่นใจว่าตัวกระจกรองพิมพ์ชนกับตัวล็อคฐานรองพิมพ์ด้านหลัง แล้วจึงค่อยปิดตัวล็อคฐานรองพิมพ์สองฝั่งด้านหน้าเพื่อกันไม่ให้กระจกรองพิมพ์หลุดออกมา
*ข้อควรระวัง การปล่อยให้ตัวล็อคฐานรองพิมพ์เปิดออกมาสามารถก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวเครื่องพิมพ์ได้เมื่อฐานรองพิมพ์มีการยกขึ้น

glass-plate

เชื่อมต่อหม้อแปลง

เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับตัวแปลงไฟและเสียบสายไฟบนกำแพง จากนั้นค่อยเชื่อมต่อตัวแปลงไฟอีกด้านนึงเข้ากับเครื่อง Ultimaker 3 ส่วนที่เป็นด้านเรียบของ Connector จะต้องชี้ลง ก่อนที่คุณจะดันสายเคเบิ้ลให้เค้ากับ Port ของเครื่อง Ultimaker 3 ลงให้สนิท คุณจะต้องดึงตัวล็อคสายกลับมาที่เดิม เมื่อสายไฟต่อเข้ากับเครื่องแล้วคุณจึงสามารถปล่อยสายไว้แบบนั้นได้

power-cable