ขั้นตอนการแกะชิ้นงานหลังจากพิมพ์ชิ้นงานเสร็จสิ้นแล้ว

แกะชิ้นงานออกจากฐานรองพิมพ์

เมื่อพิมพ์ชิ้นงานเสร็จสิ้นแล้ว สิ่งแรกที่ควรทำคือ แกะชิ้นงานออกจากฐานรองพิมพ์ก่อน โดยวิธีการแกะชิ้นงานนั้นมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะการยึดเกาะของชิ้นงานกับฐานรองพิมพ์
สามารถเข้าไปดูได้ที่นี่ สำหรับขั้นตอนและวิธีการการแกะชิ้นงานออกจากฐานรองพิมพ์

Removing the print

แกะส่วน Support ออก

ชิ้นงานที่พิมพ์ Support ด้วยเส้น PVA จะมีขั้นตอน Post-processing ก่อนที่จะสามารถแกะเส้น support ชนิด PVA ได้ ซึ่งสามารถทำได้โดยการละลายเส้น PVA ในน้ำ สำหรับขั้นตอนและวิธีการอย่างละเอียดเกี่ยวกับการละลายเส้น PVA สามารถเข้าไปดูได้ที่บทความนี้เลย