ขั้นตอนการเริ่มการสั่งพิมพ์ชิ้นงาน

สั่งพิมพ์ผ่านซอฟท์แวร์ Cura

เครื่อง Ultimaker 3 เปิดให้คุณสามารถเลือกการสั่งพิมพ์ชิ้นงานของคุณได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นผ่าน WiFi หรือ Ethernet ซึ่งการสั่งพิมพ์ด้วยช่องทางเหล่านี้คุณสามารถทำได้ต่อเมื่อเครื่อง Ultimaker 3 และคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายสัญญาณเดียวกัน

มาดูขั้นตอนการเริ่มสั่งพิมพ์ผ่าน WiFi กัน

 1. (ในกรณีที่คุณยังไม่ได้ติดตั้ง) ติดตั้ง WiFi โดยไปที่ System > Network > Run WiFi setup จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่แสดงบนจอแสดงผล
 2. เข้าไปในเมนู Network หรือการเชื่อมต่อเพื่อเปิดใช้ WiFi
 3. ในซอฟท์แวร์ Cura ให้ไปที่ Settings > Printers > Manage Printers
 4. คลิกไปที่ปุ่มคำสั่ง “Connect via network”
 5. เลือกเครื่อง Ultimaker ของคุณที่คุณต้องการพิมพ์จากลิสของเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏอยู่ จากนั้นคลิก“Connect”
  **เลือก “Add” บนจอแสดงผลเพื่อสร้าง IP address เครื่อง Ultimaker 3 เอง
  **ซอฟท์แวร์ Cura จะถามหากคุณต้องการโอนข้อมูลองค์ประกอบจากเครื่อง Ultimaker 3 ของคุณลงในซอฟท์แวร์ Cura เลือก “Yes” หากคุณต้องการให้โอนข้อมูลอัตโนมัติ หรือเลือก “No” หากคุณต้องการตั้งค่าด้วยตัวเอง
  **หากนี่เป็นการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตครั้งแรก คุณจำเป็นจะต้องอนุญาตการเชื่อมต่อก่อนบนเครื่องพิมพ์ของคุณ
 6. Slice โมเดลชิ้นงานสามมิติของคุณในซอฟท์แวร์ Cura
 7. กด “Print over network” เพื่อเริ่มการสั่งพิมพ์

เริ่มการสั่งพิมพ์ชิ้นงานผ่าน Ethernet

 1. ต่อสาย LAN เข้ากับเบ้าที่เขียนว่า LAN ที่อยู่ด้านหลังของเครื่อง Ultimaker 3
 2. เข้าไปในเมนู Network หรือการเชื่อมต่อเพื่อเปิดใช้ WiFi
 3. ในซอฟท์แวร์ Cura ให้เข้าไปที่ Setting > Printers > Manage Printers
 4. จากนั้นคลิกไปที่ปุ่มคำสั่ง “Connect via network”
 5. เลือกเครื่อง Ultimaker ของคุณที่คุณต้องการพิมพ์จากลิสของเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏอยู่ จากนั้นคลิก“Connect”
  *ซอฟท์แวร์ Cura จะถามหากคุณต้องการโอนข้อมูลองค์ประกอบจากเครื่อง Ultimaker 3 ของคุณลงในซอฟท์แวร์ Cura เลือก “Yes” หากคุณต้องการให้โอนข้อมูลอัตโนมัติ หรือเลือก “No” หากคุณต้องการตั้งค่าด้วยตัวเอง
  **หากนี่เป็นการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตครั้งแรก คุณจำเป็นจะต้องอนุญาตการเชื่อมต่อก่อนบนเครื่องพิมพ์ของคุณ
 6. Slice โมเดลชิ้นงานสามมิติของคุณในซอฟท์แวร์ Cura
 7. กด “Print over network” เพื่อเริ่มการสั่งพิมพ์
lan-cable

สั่งพิมพ์ด้วย USB stick

ในกรณีที่คุณไม่สามารถสั่งพิมพ์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ คุณสามารถใช้ USB stick เพื่อโอนไฟล์งานเข้าเครื่องพิมพ์ Ultimaker 3 และสั่งพิมพ์ได้

 1. เสียบ USB stick เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. Slice โมเดลสามมิติของคุณในซอฟท์แวร์ Cura เช็คดูให้มั่นใจว่าข้อมูลองค์ประกอบต่าง ๆ ของหัวพิมพ์และวัสดุนั้นตรงกันตามองค์ประกอบของเครื่อง Ultimaker 3 หากไม่เช่นนั้นคุณต้องเปลี่ยนให้ตรงกันในเมนูการตั้งค่าในซอฟท์แวร์ Cura
 3. บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .gcode ผ่านปุ่มคำสั่ง “Save to removable drive” ลงใน USB stick
 4. Eject USB stick ในซอฟท์แวร์ Cura และถอดออกจากคอมพิวเตอร์
 5. เสียบ USB stick ในเครื่อง Ultimaker 3 ที่อยู่ด้านหน้าเครื่อง ถัดจากจอแสดงผล
 6. ไปที่ ‘Print’ และเลือกไฟล์งานที่คุณต้องการสั่งพิมพ์
usb

สั่งพิมพ์ผ่านแอป Ultimaker 3

นอกเหนือจากช่องทางการสั่งพิมพ์ผ่านซอฟท์แวร์ Cura หรือผ่าน USB stick แล้วเครื่อง Ultimaker 3 ยังเปิดช่องทางการสั่งพิมพ์ชิ้นงานให้เลือกอีกหนึ่งช่องทางคือ การสั่งพิมพ์โดยตรงผ่ายโทรศัพท์หรือแท๊ปเล็ตของคุณเองผ่านแอป Ultimaker 3 ซึ่งตัวแอปเปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้วผ่านทาง App Store หรือ Google Play เข้าดูข้อมูลเพิ่มได้ที่นี่

ขั้นตอนการสั่งพิมพ์โมเดลชิ้นงานผ่านแอป Ultimaker 3 มีดังต่อไปนี้

 1. เชื่อมต่อเครื่อง Ultimaker 3 ของคุณโดยเลือกโมเดลงานจากลิสเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏขึ้นมาให้เลือก หรือเลือกเพิ่มเครื่องพิมพ์ด้วยตัวเองก็ได้เช่นกันจาก IP address
 2. เลือก “Start a new print”
 3. โหลดโมเดลงานสามมิติจากอุปกรณ์เครือข่ายของคุณ หรือโหลดจาก YouMagine หรือจาก Ultimaker Robot
 4. ใช้เมนูคำสั่ง 3D preview เพื่อเช็คโมเดลที่ต้องการพิมพ์ จากนั้นเลือก “Print”
 5. เช็คข้อมูลองค์ประกอบของวัสดุให้ถูกต้อง จากนั้นเลือก “Next
 6. เลือกโปรไฟล์คุณภาพของชิ้นงาน  และเลือกวัสดุที่ใช้พิมพ์ support จากนั้นให้เปิดการพิมพ์ชิ้นงานให้ยึดเกาะแบบ “Brim”
 7. ไปที่เมนูคำสั่ง “Slice” เพื่อ slice ชิ้นงาน
 8. เลือก “Start Print” เพื่อเริ่มการสั่งพิมพ์ชิ้นงาน