หากชิ้นงานที่คุณพิมพ์ไม่เกาะแผ่นรองพิมพ์ ให้คิดไว้เลยว่าต้องมีการผิดพลาดเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้ง การยึดเกาะของเลเยอร์ชั้นแรกมีไม่เพียงพอ หรือชิ้นงานของคุณอาจจะหลวมเนื่องจากพลาสติกเกิดการหดตัว การหดตัวของเส้นพลาสติกโดยปกติแล้วจะเกิดจากสาเหตุของคุณสมบัติของเส้นพลาสติกนั้น ๆ เนื่องจากคุณสมบัติของเส้นพลาสติกนั้นสามารถหดตัวได้ง่ายเมื่อโดนทำให้เย็นอย่างรวดเร็ว (เส้นพลาสติกบางชนิดจะหดตัวมากกว่าเส้นพลาสติกบางชนิด) ทำให้ชิ้นงานม้วนขึ้นมา (ตรงมุมของชิ้นงาน) จะสังเกตได้ง่ายมากเมื่อใช้เส้น ABS ที่คุณสมบัติเฉพาะตัวค่อนข้างหดตัวได้มากกว่าเส้นพลาสติกอื่นๆ

4 วิธีการต่อไปนี้ช่วยลดการหดตัวของเส้นและให้เลเยอร์ชั้นแรกยึดเกาะกับแผ่นรองพิมพ์ได้ดีขึ้น

ตั้งค่าอุณหภูมิแผ่นทำความร้อน

หากต้องการยึดเกาะที่ดี อุณหภูมิของแผ่นรองพิมพ์ควรอยู่ในอุณหภูมิที่ถูกต้องและเหมาะสม การตั้งอุณหภูมิให้ถูกต้องช่วยให้มั่นใจว่าเลเยอร์ชั้นแรกของชิ้นงานไม่ได้รับความเย็นมากจนเกินไปเพราะการได้รับความเย็นทำให้เกิดการหดตัวได้สูง อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับเส้นพลาสติก PLA อยู่ที่ 60 องศาเซลเซียส ในขณะที่เส้นพลาสติก ABS จะต้องใช้อุณหภูมิที่ 90 องศาเซลเซียส สามารถตั้งค่าเริ่มต้นบนเครื่อง Ultimaker 2+ ได้เช่นกันเพียงแต่เครื่องพิมพ์อาจมีการปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นอัตโนมัติให้เพื่อให้เหมาะสมกับคุณสมบัติเส้นนั้นๆ

ตั้งค่าการยกฐานพิมพ์ใหม่

สำหรับการพิมพ์ชิ้นงานแล้วการให้เลเยอร์ชั้นแรกยึดเกาะกับแผ่นรองพิมพ์นั้นสำคัญมาก หากระยะของหัวฉีดและฐานรองพิมพ์อยู่ห่างกันจนมากเกินไป ชิ้นงานจะไม่สามารถยึดเกาะกับกระจกรองพิมพ์ได้ดีเท่าที่ควร ในทางตรงกันข้าม หากระยะของหัวฉีดและฐานรองพิมพ์อยู่ใกล้กันมากจนเกินไปก็จะทำให้เส้นไม่สามารถฉีดออกมาจากหัวฉีดได้

หากสังเกตดูแล้วว่าปัญหาเป็นด้วยทั้งสองอย่างตามที่กล่าวข้างต้น แปลได้ว่าการยึดเกาะของเลเยอร์ชั้นแรกไม่ดีทำให้ไม่สามารถขึ้นชิ้นงานได้ วิธีการคือให้ตั้งค่าการยกฐานพิมพ์ใหม่

ทากาวบนกระจกรองพิมพ์

เพื่อการยึดเกาะที่ดีจำเป็นมากที่กระจกรองพิมพ์จะต้องสะอาดหรือจะต้องใช้การทากาวบนกระจกรองพิมพ์ช่วย สำหรับเส้นพลาสติกชนิด PLA ไม่จำเป็นต้องทากาวบนกระจกรองพิมพ์ช่วยแต่ถึงอย่างนั้นหากพิมพ์ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ก็แนะนำให้ทากาวช่วย สำหรับเส้น ABS แนะนำว่าให้ทากาวบาง ๆ บนกระจกรองพิมพ์เสมอ

ใช้การ “Brim”

การ “Brim” เป็นคุณสมบัติพิเศษที่มีอยู่ในโปรแกรม Cura ที่ช่วยป้องกันการหดตัวของเส้นด้วยวิธีการขึ้นชั้นเลเยอร์ชั้นแรกโดยการวางชั้นเลเยอร์ที่มีความหนาและเรียบรอบ ๆ ชิ้นงานของคุณ การ Brim เช่นนี้จะช่วยให้พื้นผิวการยึดเกาะมีมากขึ้น และสามารถแกะออกได้เมื่อชิ้นงานพิมพ์เสร็จแล้ว

ออฟชั่นนี้สามารถเลือกได้เมื่อเป็นการตั้งค่าแบบเต็มของ Cura ไปที่ “Platform Adhesion Type” ในแท๊บการตั้งค่าพื้นฐาน