วัตถุประสงค์

เครื่องพิมพ์สามมิติ Ultimaker ถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Fused Deposition Modeling กับเส้นพลาสติกคุณภาพสูงอย่าง PLA, ABS และ CPE ภายในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การนผสมผสานกันระหว่างความถูกต้องและความเร็วทำให้เครื่องพิมพ์สามมิติ Ultimaker เป็นเครื่องพิมพ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับโมเดลคอนเซ็ปต์ ต้นแบบฟังก์ชั่น และการผลิตชิ้นส่วนเล็ก ๆ เป็นซีรีย์ ถึงแม้ว่าเครื่อง Ultimaker ได้รับมาตรฐานสูงในการผลิตโมเดลสามมิติซ้ำได้ด้วยการใช้ซอฟท์แวร์ Cura ผู้ใช้ยังคงต้องปรับและพิสูจน์การใช้งานของชิ้นงานที่พิมพ์ว่าตรงกับจุดประสงค์หรือไม่ และถึงแม้ว่า Ultimaker เปิดให้สามารถใช้เส้นวัสดุยี่ห้อใด ๆ ในการพิมพ์ได้ การพิมพ์ด้วยเส้นวัสดุที่ได้รับการรับรองแล้วของ Ultimaker จะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมากกว่า Ultimaker พยายามพัฒนาอย่างสุดความสามารถเพื่อให้คุณสมบัติของวัสดุและการตั้งค่าของเครื่องพิมพ์เหมาะสม

ข้อมูลความปลอดภัยทั่วไป

เครื่อง Ultimaker 2 Extended+ มีขั้นตอนการทำอุณหภูมิให้สูง และมีชิ้นส่วนในการทำงานที่มีความร้อนซึ่งสามารถก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้ ห้ามแตะต้องอุปกรณ์ใด ๆ ภายในตัวเครื่อง Ultimaker 2 Extended+ ในขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่โดยเด็ดขาด ควบคุมตัวเครื่องพิมพ์ด้วยปุ่มที่อยู่ด้านหน้าหรือด้วยปุ่มสวิตช์เปิด-ปิดด้านหลังเสมอ หากต้องสัมผัสภายในตัวเครื่องพิมพ์ Ultimaker 2 Extended+ ควรปล่อยให้เครื่องได้พักหลังการใช้งานเสร็จแล้ว 5 นาที

ห้ามเปลี่ยน หรือดัดแปลงอุปกรณ์ใด ๆ ในเครื่อง Ultimaker 2 Extended+ โดยเด็ดขาด ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนั้นได้รับการยินยอมแล้วจากผู้ผลิต

ห้ามใช้เครื่อง Ultimaker 2 Extended+ เพื่อการเก็บของ

เครื่อง Ultimaker 2 Extended+ ไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อให้บุคคลผู้มีปัญหาทางด้านร่างกาย และ/หรืออารมณ์ หรือขาดประสบการณ์และความรู้การใช้งานเครื่อง ยกเว้นบุคคลนั้นได้รับคำแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องแล้วจากผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยแล้วเท่านั้น

เด็กควรอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดในขณะที่ใช้เครื่องพิมพ์

คำเตือน: ควรพักเครื่องให้เย็นลงประมาณ 30 นาทีก่อนทำการซ่อมบำรุงและแก้ไขใด ๆ

คลื่นสัญญาณที่แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยเจตนา

อุปกรณ์นี้อาจไม่ส่งคลื่นรบกวนที่ส่งให้เกิดอันตรายได้ และหากเกิดการต้องได้รับคลื่นสัญญาณรบกวนใด ๆ รวมถึงการรบกวนการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ จะส่งผลต่ออุปกรณ์นี้โดยปริยาย

สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบแล้วและพบว่าสามารถรับข้อจำกัดได้ตามเครื่องมือสื่อสารดิจิตอลคลาส A และชิ้นส่วน 15 ตามกฎของ FCC ข้อจำกัดเหล่านี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อป้องกันการรบกวนใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้อย่างสมเหตุสมผลเมื่ออุปกรณ์นั้นถูกใช้งานในสภาพแวดล้อมขององค์กรการจัดจำหน่ายและการบริการ อุปกรณ์นี้สร้าง, ใช้, และสามารถแผ่พลังงานคลื่นความถี่วิทยุ หากไม่ติดตั้งและใช้ตามคำแนะนำในคู่มือแล้วอาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารผ่านวิทยุได้ การดำเนินการของอุปกรณ์นี้หากใช้ในพื้นที่พักอาศัยอาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนที่เป็นอันตรายได้ซึ่งหากผู้ใช้ต้องการแก้ไขคลื่นรบกวนนั้น ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายเอง

ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

เครื่อง Ultimaker 2 Extended+ ได้รับการตรวจสอบแล้วตามมาตรฐาน IEC 60950-1 ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อบังคับด้าน Low Voltage Directive (LVD) เครื่อง Ultimaker 2 Extended+ จะต้องใช้ด้วยกันกับอุปกรณ์จ่ายไฟ Meanwell GST220AX และสายไฟ การใช้งานคู่กับอุปกรณ์ทั้งสองดังกล่าวนี้การันตีความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากไฟฟ้าลัดวงจร การรับกระแสไฟเกินขนาดและอุณหภูมิที่สูงมากเกินไป สำหรับรายละเอียดดูเพิ่มเติมที่เว็บไซด์ของเราเกี่ยวกับ CB-report

ถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์ก่อนเสมอเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการซ่อมบำรุงและแก้ไข

ความปลอดภัยของเครื่องจักร

เครื่อง Ultimaker 2 Extended+ มีชิ้นส่วนที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวของเครื่องจักร ผู้ใช้จะไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากสายพาน อย่างไรก็ดีฐานรองพิมพ์มีขนาดค่อนข้างใหญ่มากพอที่จะสามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้นจึงควรเอามือออกห่างจากฐานรองพิมพ์ในขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่

ถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์ก่อนเสมอเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการซ่อมบำรุงและแก้ไข

ความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้

อุปกรณ์มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ เนื่องจากหัวพิมพ์มีการทำอุณหภูมิได้สูงถึง 280 องศาเซลเซียสในขณะที่แผ่นทำความร้อนทำอุณหภูมิได้ถึง 100 องศาเซลเซียส ดังนั้นห้ามสัมผัสหัวพิมพ์และแผ่นทำความร้อนด้วยมือเปล่าเด็ดขาด

คำเตือน: ควรพักเครื่องให้เย็นลงประมาณ 30 นาทีก่อนทำการซ่อมบำรุงและแก้ไขใด ๆ

สุขภาพ

เครื่อง Ultimaker 2 Extended+ ถูกออกแบบเพื่อพิมพ์ด้วยเส้นพลาสติกชนิด PLA และ ABS หากใช้งานด้วยเส้นพลาสติกชนิดอื่น ๆ ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงเอง
เมื่อพิมพ์ชิ้นงานด้วยเส้นพลาสติกชนิด ABS จะมีสารระเหยสไตรีน (Styrene) ในปริมาณน้อยระเหยออกมา เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอาการเวียนศีรษะ เหนื่อยง่าย หน้ามืด มึนหัว งุนงง สัปหงก ป่วย ไม่มีสมาธิ และคลื่นใส้ได้ ดังนั้นการพิมพ์ชิ้นงานในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกจึงจำเป็นและควรเลี่ยงการโดนแสงในระยะยาว แนะนำให้ใช้ตู้ดูดไอสารเคมีกับเครื่องกรองคาร์บอนแบบไร้ท่อ ซึ่งตู้ดูดไอสารเคมีแบบไร้ท่อเหมาะกับใช้ในออฟฟิศ ห้องเรียน เป็นต้น
การพิมพ์ด้วยเส้น PLA ล้วนได้รับการพิจารณาว่าปลอดภัย อย่างไรก็ดี แนะนำให้พิมพ์ชิ้นงานในพื้นที่ที่ถ่ายเทสะดวกเนื่องจากอาจมีสารระเหยแปลกปลอมอื่น ๆ ระเหยออกมาจากสีที่แห้งแล้วของเส้นสีชนิด PLA ได้

คำเตือน: ควรใช้เครื่องพิมพ์ในพื้นที่อากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้น

เอกสาร